ÇANAKÇI İLÇESİ 2019 YILI AÇIKHAVA TOPLANTI YERİ VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ
 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 ncü maddelerinde; "... İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir..."  hükmü yer almaktadır.           
        İlçemizde açık hava toplantısı ve gösteri yürüyüşü yapılacak güzergahın belirlenmesi için 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ıncı maddesinde zikredilen kurumların görüşleri alınmış olup bu görüşler doğrultusunda  ekli krokilerde gösterildiği üzere;

 
Açık yer toplantısı yapılacak yer ve yürüyüşe geçmek üzere toplanma yeri olarak:
        Merkez Mahalle Şehit Teğmen Furkan YAYLA Meydanının,
 
Gösteri yürüyüşü yapılacak yer olarak:
        1. Güzergah; Merkez Mahalle Şehit Teğmen Furkan YAYLA Meydanında toplanan topluluğun buradan hareketle Osman Bilge Caddesinden sola yukarı harekete devam ederek Lokman Çağrıcı Caddesine, buradan sağa dönerek Lokman Çağrıcı Caddesi üzerinde ilerleyerek caddenin sonunda bulunan Ahmet Yılmaz Çocuk Parkı ile kesişim noktasından tekrar sağa dönerek Şehit Uzm. Çvş. Murat KASIM Caddesine, Cadde üzerinden ilerleyerek caddenin sonundan Şehit Komando Onbaşı Yakup Kulaksız Meydanı istikametine ilerleyip meydana ulaşılması,
 
        2. Güzergah; Merkez Mahalle Şehit Teğmen Furkan YAYLA Meydanında toplanan topluluğun buradan hareketle sağa dönerek Şehit Onbaşı Adil Çevik Caddesi üzerinden Lokman Çağrıcı Caddesine kadar ilerleyip Lokman Çağrıcı Caddesi üzerinde sola dönerek Görele istikametine ilerleyip Lokman Çağrıcı Caddesi bitiminde Kıdıklı deresi köprüsünün bitimine ulaşılması,
 
        Dağılma Yeri Olarak: Şehit Komando Onbaşı Yakup Kulaksız Meydanı ve Kıdıklı Deresi Köprüsünün bitim noktası,
 
        Afiş ve pankart asılacak yerler olarak; Çanakçı İlçe Belediyene ait ilan ve reklam panoları,
 
        Belirlenmiştir.
 
        İLANEN DUYURULUR.