DÜZKÖY KÖYÜ KARAAĞAÇ MAHALLESİNDE TOPRAK KAYMASI
 
 
         İlçemize bağlı Düzköy köyü Karaağaç Mahallesi merkezinde 07/01/2015 günü toprak kayması (heyelan ) olayı meydana gelmiş, yine aynı bölgede toprak hareketi devam ettiğinden 22/03/2017 günü toprak kayması (heyelan) tekrar meydana gelmiştir.
         Afet olayının Kaymakamlığımıza bildirilmesini müteakiben İlçemiz Kaymakamı Yusuf GEMİCİ, bölgeye intikal etmiş yerinde inceleme yapmıştır. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanları ivedilikle bölgeye gelerek gerekli incelemelerde bulunulmuş ve alınacak tedbirler için çalışmalara başlamıştır.  
         Afete maruz bölgede toprak hareketi devam ettiğinden heyelanlı sahaya yaklaşılmaması hususunda köy sakinlerine gerekli uyarı yapılmıştır.